SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI bon

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.I.J.PADEREWSKIEGO

UL.PADEREWSKIEGO 65, 40-282 Katowice

OGŁASZA

PRZETARG  W  FORMIE  USTNEJ  LICYTACJI  NA

USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE  ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI   NIŻEJ WYMIENIONEGO LOKALU  MIESZKALNEGO  POŁOŻONEGO  W ZASOBIE  SPÓŁDZIELNI:

 

 

 

L.p

 

Lokalizacja

 

pow. lokalu [m.kw.]

pow. pom.

przynależnego [m.kw.]

Wartość wywoławcza [zł]

Wymagane wadium [zł]

 

stan techniczny

1.

ul. Graniczna 53/72

42,80

2,43

136.000,-

15.000,-

do remontu

 

 

1 Oferowany lokal można oglądać w terminie od 14 do 23 stycznia 2009r. po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Biura Obrotu Nieruchomościami, codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach 1000 - 1500 - Katowice ul. Graniczna 53 tel. 0-32 255-22-61, 605 406 905, 601 633 583.

2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wymaganego wadium (jak w tabeli) i opłaty na pokrycie kosztów ogłoszenia przetargu, która wynosi 61,- zł (brutto).  Wadium i opłatę należy wpłacić do dnia 23 stycznia 2009r. na konto Spółdzielni w:

PKO BP I O/ KATOWICE nr 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030.

3 Przetarg (licytacja) odbędzie się dnia 27 stycznia 2009r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach przy                       ul. Paderewskiego 65.

4 Z „Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów…” można zapoznać się w Biurze Obrotu Nieruchomościami codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach 1000 - 1500 - Katowice ul. Graniczna 53 tel. 0-32 255-22-61, 605 406 905, 601 633 583 oraz na stronie internetowej www.sm-paderewski.katowice.pl.

5 Nie przystąpienie osoby wygrywającej przetarg do zawarcia umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu skutkuje przepadkiem wadium.

6 Spółdzielnia ma prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn bez uzasadnienia.« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1372 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg