SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

40-282 Katowice ul. Paderewskiego 65
tel/fax 255-18-39


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 

„WYMIANA  OŚMIU  DŹWIGÓW OSOBOWYCH   w budynkach  mieszkalnych przy ul.Sowińskiego 39, ul.Sowińskiego 41, ul.Sikorskiego 16, ul.Sikorskiego 14 (dokończenie),  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach”

 

 

Termin realizacji zamówienia  do 30.11.2009r.            .      

 

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 30.000 zł (słownie: trzydzieści-tysięcy-złotych)

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „WYMIANA OŚMIU DŹWIGÓW OSOBOWYCH”należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Pawilon A pok. 8 (Sekretariat Spółdzielni).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:      25.02.2009r.  o godz. 12oo         

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.02.2009r. o godz.  1230 pawilon A pok.  Nr 15 (sala konferencyjna).

 

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Kliknij i zapoznaj się z odpowiedziami na pytania oferentów

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

swobodnego wyboru oferty,

unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 

 

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

Przetarg wygrała firma:


DŹWIG-POL Sp. z o.o.
ul. Huberta 1
40-542 Katowice« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11610 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg