SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

40-282 Katowice ul. Paderewskiego 65
tel/fax 255-18-39


Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

‘Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej     im. I J. Paderewskiego w Katowicach  w roku  2009’

 

 

Termin realizacji zamówienia  do 16 października 2009r.

 

 

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 10.000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)         

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej     im. I J. Paderewskiego w Katowicach  w roku  2009”

 należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Pawilon A pok. 8 (Sekretariat Spółdzielni).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:      01.04.2009 r. o godz. 12.00

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu   01.04.2009 r.  o godz. 12.30  w sali konferencyjnej - pawilon A.

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

  

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 

 


 

Wybrano ofertę firmy:

TITAN LUX Sp. z o.o.
32-590 Libiąż,
ul.Chełmońskiego 7« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29732 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg