SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

40-282 Katowice ul. Paderewskiego 65
tel/fax 255-18-39


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„WYMIANĘ  ELEKTRYCZNYCH  WEWNĘTRZNYCH  LINII  ZASILAJĄCYCH W  BUDYNKU  PRZY  ULICY  GRANICZNEJ 61A , 61B”

w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego

w  Katowicach

 

 

Termin realizacji zamówienia  do dnia  18.12.2009 r.

     

 

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 7.000,-zł (słownie : siedemtysięcyzłotych)

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  'Przetarg nieograniczony – Wymiana elektrycznych linii wlz' należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Pawilon A pok. 8 (Sekretariat Spółdzielni).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:      22.04.2009 r. o godz. 12.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.04.2009r.  o godz. 12.30  (sala konferencyjna w siedzibie Spółdzielni – segment A).

 

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 'Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach' oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 

 

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 


Przetarg wygrała firma:
PKP-ENERGETYKA SP Z O.O.
Zakład Górnośląski
ul. Damrota 8
Katowice« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11624 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg