SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

40-282 Katowice ul. Paderewskiego 65
tel/fax 255-18-39


Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

'Wymianę zużytych instalacji domofonowych – Katowice ul. Sikorskiego 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 38'

 

 

Termin realizacji zamówienia  do 30.11.2009r.           

 

Warunkiem udziału w negocjacjach jest wniesienie wadium w wysokości : 6.000,- (słownie: sześćtysięzyzłotych)

 

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną WYMIANA INSTALACJI DOMOFONOWYCH” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Pawilon A pok. 8 (Sekretariat Spółdzielni).

 

Termin składania ofert upływa w dniu    15.04.2009r.    godz. 12.00.     

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.04.2009r. o godz.  12.30 pawilon A -  sala konferencyjna.

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w '„Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach' oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

 - unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 

 

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.


Negocjacje wygrała firma:
STREAM COMMUNICATIONS SP. Z O.O. FILIA KATOWICE
ul. Sowińskiego 37
Katowice« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6366 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg