SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI bon

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego

w Katowicach na podstawie § 113 ust. 1 oraz § 114 ust.1 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, że w dniu

08 czerwca 2009r. o godz. 1730

w sali konferencyjnej siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65

w Katowicach odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybór Prezydium Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4. Wybór Komisji:

4.1. Mandatowo-Skrutacyjnej,
4.2. Wyborczej,
4.3. Wniosków.

5. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dot. wykluczenia lub wykreślenia zadłużonych członków Spółdzielni. Podjęcie uchwał.

6. Informacja nt. realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w maju 2008r.

7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2008 rok,

7.2. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 rok,

7.3. podziału zysku z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2008 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za okres 2008 roku.

10. Informacja nt. realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2007 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2004÷2006.

11. Informacja dot. wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach za lata 2002 ÷ 2008.

12. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.

13. Dyskusja i wolne wnioski.

14. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni

 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 89 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2008 rok oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2008 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zostało wyłożone w siedzibie Spółdzielni (w pokoju nr 7) celem umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania sięz ich treścią.« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6386 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg