SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

40-282 Katowice ul. Paderewskiego 65
tel/fax 255-18-39


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„WYMIANĘ  OŚMIU  DŹWIGÓW OSOBOWYCH   w budynkach  mieszkalnych przy ul.Sowińskiego 29, ul.Sowińskiego 31, ul.Sowińskiego 43, ul.Sowińskiego 45,  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach”

 

 

Termin realizacji zamówienia:  17.12.2010 r..       

 

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 30.000,-zł (słownie: trzydzieści-tysięcy-złotych)

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „WYMIANA OŚMIU DŹWIGÓW OSOBOWYCH” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       17.03.2010 r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.03.2010r.  o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

swobodnego wyboru oferty,

unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 

 

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
Odpowiedzi na pytania


Przetarg został unieważniony na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 2 'Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach.'

 « wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11593 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg