SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

40-282 Katowice ul. Paderewskiego 65
tel/fax 255-18-39


Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

„Remont posadzek w holach i korytarzach w budynkach mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 30 i Granicznej 61B w Katowicach”

 

 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 29 października 2010r.

 

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 10.000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Remont posadzek w holach i korytarzach w budynkach mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 30 i Granicznej 61B w Katowicach” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       10.03.2010 r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.03.2010r.  o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

swobodnego wyboru oferty,

unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 

 

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.Wynik:
Negocjacje zostały unieważnione na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 2 'Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach'

 « wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1383 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg