SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI bon

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I.J.PADEREWSKIEGO

40 – 282 KATOWICE UL. PADEREWSKIEGO 65

OGŁASZA PRZETARGI W FORMIE LICYTACJI STAWEK CZYNSZU NAJMU

W CELU WYŁONIENIA NAJEMCÓW NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Lp

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa [m2]

Działalność

Stawka wywoławcza netto w zł/m2

Wadium

1

2

3

 

4

5

1.

Katowice ul. Paderewskiego 65

lokal nr 321

35,40

handel, usługi, biuro

17,-

700,-zł

2.

Katowice ul. Sikorskiego 10

lokal nr 105

58,10

handel, usługi, biuro

15,-

1.100,-zł

3.

Katowice ul. Sikorskiego 16

lokal 109

37,77

handel, usługi, biuro

15,-

700,-zł

4.

Katowice ul. Sikorskiego 18

lokal nr 213

38,55

handel, usługi, biuro

17,-

800,-zł

5.

Katowice ul. Sikorskiego 26 lokal nr 212

22,85

usługi, biuro

12,-

300,-zł

6.

Katowice ul. Sikorskiego 30

lokal nr 194

15,80

usługi, biuro

15,-

300,-zł

7.

Katowice ul. Sikorskiego 32

lokal nr 112

23,76

 

handel,

usługi, biuro,

14,-

400,-zł

8.

Katowice ul. Sikorskiego 32

lokal nr 72

15,35

 

usługi, biuro

13,-

200,-zł

9.

Katowice ul. Sikorskiego 38

lokal nr 80

12,93

handel, usługi, biuro

14,-

200,-zł

10.

Katowice ul. Sowińskiego 19

lokal nr 200

19,22

usługi, biuro

14,-

300,-zł

11.

Katowice ul. Sowińskiego 37 lokal nr  157

38,64

 

handel, usługi, biuro

14,-

700,-zł

 

1.       Licytacje odbędą się 22 czerwca 2010r. od godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im.I.J.Paderewskiego  w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65.

2.       Oferowane lokale można oglądać w terminie od 09 do 18 czerwca 2010r. po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Biura Obrotu Nieruchomościami.

3.       Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wymaganego wadium i opłaty na pokrycie kosztów organizacji przetargu w kwocie 61,-zł (brutto). Wadium i opłatę należy wpłacić do dnia 18  czerwca 2010r. na konto Spółdzielni w PKO BP I O/ K-ce nr 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030.

4.        Wadium osoby wygrywającej licytację zostaje zaliczone na poczet kaucji, a jeśli osoba ta uchyli się od zawarcia umowy najmu wadium przechodzi na rzecz Spółdzielni.

5.        Z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów oraz z istotnymi warunkami umowy najmu lokalu można zapoznać się w Biurze Obrotu Nieruchomościami codziennie oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 1000 do 1500, tel. 255 22 61; 605 406 905; 601 633 583 oraz na stronie internetowej www.smpaderewski.pl.

6.       Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podawania przyczyn.« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29328 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg