SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI bon

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego

w Katowicach na podstawie § 113 ust. 1 oraz § 114 ust.1 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, że w dniu

23 czerwca 2010r. o godz. 1730

w sali konferencyjnej siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65

w Katowicach odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 

1.          Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.         Wybór Prezydium Zebrania.

3.         Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4.        Wybór Komisji:

4.1.   Mandatowo-Skrutacyjnej,

4.2.  Wniosków.

5.         Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dot. wykreślenia zadłużonych członków Spółdzielni. Podjęcie uchwał.

6.        Przedstawienie sprawozdań Zarządu i podjęcie uchwał w sprawach:

6.1.   zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009 rok,

6.2.  zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 rok,

6.3.  podziału zysku z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2009 rok.

7.         Informacja nt. realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli
w czerwcu 2009r.

8.        Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania.

9.        Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za okres 2009 roku.

10.     Informacja nt. realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2007 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2004÷2006.

11.       Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

12.      Uchwalenie zmian Statutu Spółdzielni.

13.      Informacja nt. kosztów i możliwości finansowych wymiany systemów ociepleń budynków.

14.     Dyskusja i wolne wnioski.

15.      Sprawozdanie Komisji Wniosków.

16.     Zamknięcie obrad.

                                                                                                                Zarząd Spółdzielni

 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 89 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009 rok oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2009 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zostało wyłożone w siedzibie Spółdzielni (w pokoju nr 107) celem umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania sięz ich treścią.

 

 « wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29351 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg