SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

„DOSTAWĘ WODOMIERZY WODY ZIMNEJ JS 1,0 DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J.PADEREWSKIEGO w  KATOWICACH”

 

 

Termin realizacji zamówienia  do końca czerwca 2011 r.   

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości : 1.000,-zł (słownie: jedentysiączłotych)

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną ;Dostawa wodomierzy wody zimnej JS 1,6- 02 należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:      23.02.2011r. o godz. 12oo

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.02.2011 r.  o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-          swobodnego wyboru oferty,

-          unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 

 

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej (http://www.smpaderewski.pl/)

 Negocjacje wygrała firma:

FABRYKA WODOMIERZY PoWoGaz S.A.

ul. Klemensa Janickiego 23/25

60-542 Poznań

 

 

 

 « wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11650 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg