SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.:

 

 

„UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY
UL. sOWIŃSKIEGO 29-31 W kATOWICACH ORAZ NA TERENACH PRZYLEGŁYCH”

 

 

  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

-      utrzymanie czystości i porządku w budynku położonym przy ul. Sowińskiego 29-31 w Katowicach;

-      utrzymanie czystości i porządku na terenach określonych w załączniku Nr 1 SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia);

-      dozorowanie stanu techniczno-użytkowego budynku i urządzeń znajdujących się w nim lub na terenach określonych w załączniku Nr 1 SWZ;

-      dokonywanie doręczeń;

-      bieżące czynności administracyjno-techniczne.

 

  Termin realizacji zamówienia od dnia 01.04.2011r.

 

  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU –SOWIŃSKIEGO 29-31’” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 (parter, Biuro Obsługi Klienta).

 

  Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2011 r. o godz. 1200.

 

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.02.2011r., o godz. 1230
(I piętro, sala konferencyjna).

 

  W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub osoby chętne do jej założenia. Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej http://www.smpaderewski.pl w kolumnie „STATUT, REGULAMINY”) oraz
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

  Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej
Kliknij i pobierz specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

  Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni (piętro I, pok. Nr 118), a także pod numerem telefonu (32/351-17-38) przez Panią Grażynę Adamczyk – Kierownika Działu Eksploatacji.

 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

 

  Wykonawcy, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie.

 

  Wyniki negocjacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz
na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.

 
 

 
 

 

 

 

WYNIK:
Negocjacie zostały unieważnione.

 « wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29303 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg