SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Termomodernizację budynku – ocieplenia ścian zewnętrznych z remontem loggii i kolorystyką elewacji – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sikorskiego 10-16 w Katowicach”

 

Termin realizacji  zamówienia: 

od  dnia podpisania umowy do

 - 30 września 2012 r. prace dotyczące ocieplenia budynku

 - 15 grudnia 2012 r. prace dotyczące regulacji instalacji c.o.

 

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 300.000,-zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)         

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Termomodernizacja budynku – ocieplenia ścian zewnętrznych z remontem loggii i kolorystyką elewacji – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sikorskiego 10-16 w Katowicach” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       16 marca 2011 r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16 marca 2011 r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

WAŻNA INFORMACJA: ZMIANA TERMINU PRZETARGU ORAZ NIEKTÓRYCH WARUNKÓW SPECYFIKACJI.

 

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Kliknij i pobierz Odpowiedzi na pytania oferentów.

WAŻNA INFORMACJA: ZMIANA TERMINU PRZETARGU ORAZ NIEKTÓRYCH WARUNKÓW SPECYFIKACJI.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-          swobodnego wyboru oferty,

-          unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 

 

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 

 

 

 

Przetarg wygrała firma:

CLEAREX Sp. z o.o.
ul. 16-go Lipca 28
41-506 Chorzów« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6361 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg