SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„WYMIANĘ  ELEKTRYCZNYCH  WEWNĘTRZNYCH  LINII  ZASILAJĄCYCH W  BUDYNKU  PRZY  ULICY  GRANICZNEJ 53, 53A, 53B, 53C”

w zasobach mieszkaniowych Spółdzielnii Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego

w  Katowicach

 

 

Termin realizacji zamówienia:  16.12.2011 r.

 

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 25.000,-zł (słownie : dwadzieścia-pięć-tysięcy-złotych)

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Przetarg nieograniczony – Wymiana elektrycznych wewnętrznych linii zasilających (WLZ)” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       23.03.2011 r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.03.2011 r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 

 

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 

 

 

Przetarg wygrała firma:

PKP Energetyka sp. z o.o.
Zakład Górnośląski
ul. Damrota 8
40-022 Katowice



« wstecz





Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29755 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg