SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI bon

OBWIESZCZENIEKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach - Leszek Ferczykowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7.10.2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 19 budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Sekcja Egzekucyjna przy Wydziale Cywilnym przy ul. Francuskiej 70A odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

oznaczonej jako spółdzielcze własnościowe prawo do

LOKALU MIESZKALNEGO


położonej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 83/7 o powierzchni użytkowej 111,81 m2. posiadającej założoną księgę wieczystą nr KAK1/00068957/9 w XI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Ww. nieruchomość została oszacowana na kwotę: 487.000,00 zl (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę:  365.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię (art. 953 §1 pkt 4 kpc) w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 48.700,00 zł. Rękojmia może być wpłacona gotówką na 30 minut przed rozpoczęciem licytacji w miejscu jej wyznaczenia lub na konto komornika: nr 1020 2313 0000 3602 0118 5677 PKO BP SA l/O Katowice, przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku komornika w dniu licytacji najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 16.09.2011 r. od godz. 9.00 do godz. 10.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Po 22.09.2011 r. akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Sekcja Egzekucyjna przy Wydziale i Cywilnym.« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11579 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg