SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 
„Naprawę pęknięć w konstrukcjach ścian żelbetowych kondygnacji podziemnych w budynkach położonych przy ul. Granicznej 49 i przy ul. Granicznej 49B w Katowicach”

 
Termin realizacji zamówienia:  do 15.12.2011r

 Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : : 4.000,-zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)        

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę na negocjacje z zachowaniem konkurencji na „Negocjacje z zachowaniem konkurencji na remont oraz naprawę chodników, dróg osiedlowych, parkingów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 Termin składania ofert upływa w dniu:       28.09.2011r. o godz. 1200

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.09.2011r o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 
W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 Negocjacje wygrała firma:
CLEAREX Sp. z o.o.
ul. 16-go Lipca 28
41-506 Chorzów« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29286 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg