SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Remont posadzek holu na parterze, holi windowych oraz korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 61 i 61B w Katowicach”

 

 

Termin realizacji zamówienia:  od  dnia podpisania umowy do  30 kwietnia 2012 r.

 

 

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)         

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Remont posadzek holu na parterze, holi windowych oraz korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 61 i 61B w Katowicach” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       22 listopada 2011 r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22 listopada 2011 r. o godz. 1230 (sala konferencyjna).

 

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-          swobodnego wyboru oferty,

-          unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 

 

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 Przetarg wygrała firma:

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
BAS-BUD Stefan Basak
ul. Żeromskiego 1
41-200 Sosnowiec« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6378 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg