SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

„NAPRAWY BIEŻĄCE  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

w ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J.PADEREWSKIEGO

w  KATOWICACH”

 

 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r.

 

 

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 6.000,-zł (słownie : sześććtysięcyzłotych)

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Naprawy bieżące instalacji elektrycznych” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       24.01.2012 r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.01.2012 r.  o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-          swobodnego wyboru oferty,

-          unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 

 

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.Negocjacje wygrała firma:

PKP Energetyka sp. z o.o.
Zakład Górnośląski
ul. Damrota 8
40-022 Katowice« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1390 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg