SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

NAPRAWY I BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  im. I.J.PADEREWSKIEGO w Katowicach”

 

 

Termin realizacji zamówienia:  do 31.12.2012r.

 

 

 

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 5.000,-zł (słownie: pięć tysięcy złotych)         

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę na negocjacje z zachowaniem konkurencji na: „Naprawy i bieżącą konserwację dachów i elewacji Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       25.01.2012r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  25.01.2012r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 

 

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 


Negocjacje wygrała firma:


ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
JACEK WOJTAS
ul. Wiślica 108
43-430 Skoczów« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1391 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg