SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„WYMIANĘ  ELEKTRYCZNYCH  WEWNĘTRZNYCH  LINII  ZASILAJĄCYCH W  BUDYNKACH  PRZY  ULICY  GRANICZNEJ 49, 49A, 49B, SOWIŃSKIEGO 7 i SOWIŃSKIEGO 43, 45”

w zasobach mieszkaniowych Spółdzielnii Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego

w  Katowicach

  

Termin realizacji zamówienia:  13.12.2012 r.

 
Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 25.000,-zł (słownie : dwadzieścia-pięć-tysięcy-złotych)

 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Przetarg nieograniczony – Wymiana elektrycznych wewnętrznych linii zasilających (WLZ)” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 
Termin składania ofert upływa w dniu:       06.04.2012 r. o godz. 1200

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.04.2012 r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 
W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 
Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

  

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.Przetarg wygrała firma:

PKP Energetyka sp. z o.o.
Zakład Górnośląski
ul. Damrota 8
40-022 Katowice« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11640 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg