SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI bon

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego

w Katowicach na podstawie § 113 ust. 1 oraz § 114 ust.1 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, że w dniu

20 czerwca 2012r. o godz. 1730

w sali konferencyjnej siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65

w Katowicach odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 

1.     Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.     Wybór Prezydium Zebrania.

3.     Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4.     Wybór Komisji:

4.1.      Mandatowo-Skrutacyjnej,

4.2.      Wyborczej,

4.3.      Wniosków.

5.     Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dot. wykreślenia zadłużonych członków Spółdzielni. Podjęcie uchwał.

6.     Przedstawienie sprawozdań Zarządu i podjęcie uchwał w sprawach:

6.1.  zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok,

6.2.  zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok,

6.3.  podziału zysku z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2011 rok.

7.     Informacja nt. realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w czerwcu 2011r.

8.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania.

9.     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za okres 2011 roku.

10.  Informacja nt. realizacji wniosku z przeprowadzonej w 2010 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2007÷2009.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

12.  Przedstawienie i uchwalenie „Programu kompleksowej termomodernizacji zasobów Spółdzielni”.

13.  Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.

14.  Dyskusja i wolne wnioski.

15.  Sprawozdanie Komisji Wniosków.

16.  Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                          Zarząd Spółdzielni

 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 89 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 68 ustawy
o rachunkowości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2011 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zostało wyłożone
w siedzibie Spółdzielni (w pokoju nr 107) celem umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się
z ich treścią.

 « wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1380 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg