SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
„Remont posadzek i ścian holu na parterze, holi windowych oraz korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 43-45 w Katowicach”

  

Termin realizacji zamówienia:  od  dnia podpisania umowy do  22 marca 2013 r.

 
 

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)                  

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Remont posadzek i ścian holu na parterze, holi windowych oraz korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 43 i 45 w Katowicach” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 
Termin składania ofert upływa w dniu:       02 października 2012 r. o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 02 października 2012 r. o godz. 1230

konferencyjna).

 
W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 
Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-          swobodnego wyboru oferty,

-          unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

  

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.
Przetarg wygrała firma:
P.P.H.U BATPOL
Sławomir Rachwał
ul. Traugutta 7/8
41-300 Dąbrowa Górnicza« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6327 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg