SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

  przygotowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmującego budynKI zlokalizowanE przy ul. SOWIŃSKIEGO 7 i SOWIŃSKIEGO 9-11 W katowicach

 

 

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 28.06.2013 r.

 

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „Negocjacje z zachowaniem konkurencji – przygotowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmującego budynki zlokalizowane przy ul. Sowińskiego 7 i Sowińskiego 9-11 w Katowicach” należy złożyć w Spółdzielni  Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65, pok. 108 - sekretariat.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       12.03.2013r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.03.2013r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 

 

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.Negocjacje wygrała firma:

SPÓLDZIELNIA PRACY
INWESTPROJEKT-KATOWICE
ul. Tysiąclecia 1
40-874 Katowice« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11602 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg