SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

ROBOTY OGÓŁNOBUDOWLANE W ZASOBACH  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  im. I.J.PADEREWSKIEGO w Katowicach w roku 2013”

 

 

Termin realizacji zamówienia:  do 31.12.2013r.

 

 

 

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 10.000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę na negocjacje z zachowaniem konkurencji na: „Negocjacje z zachowaniem konkurencji na: Roboty ogólnobudowlane z zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach w roku 2013.” należy złożyć w Spółdzielni  Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65, sekretariat pokój 108 (I piętro).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       18.03.2013r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  18.03.2013 r.  o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 

 

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

Negocjacje wygrała firma:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
LATOŚ S.C.
ul. LENCEWICZA 14/9
43-100 Tychy« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29345 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg