SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Remont posadzek i ścian holu na parterze, holi windowych oraz korytarzy lokatorskich w budynkach mieszkalnych przy ul. Granicznej 53A, 53B i Sikorskiego 26 w Katowicach”

 

 
Termin realizacji zamówienia:  od  dnia podpisania umowy do  15 października 2013 r.

 

  

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)                  

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Remont posadzek i ścian holu na parterze, holi windowych oraz korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 53A, 53B i Sikorskiego 26 w Katowicach” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Sekretariat (1-wsze piętro pokój 108)

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       29 maj 2013 r. o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29 maj 2013 r. o godz. 1230

konferencyjna).

 
W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-          swobodnego wyboru oferty,

-          unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 
 

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 
Przetarg wygrała firma:

TITAN LUX Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 7
32-590 Libiąż« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 268 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg