SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego

w Katowicach na podstawie § 113 ust. 1 oraz § 114 ust.1 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, że w dniu

05 czerwca 2013r. o godz. 1730

w sali konferencyjnej siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65

w Katowicach odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 

1.      Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.      Wybór Prezydium Zebrania.

3.      Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4.      Wybór Komisji:

4.1. Mandatowo-Skrutacyjnej,

4.2. Wniosków.

5.      Przedstawienie sprawozdań Zarządu i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok,

5.2. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok,

5.3. podziału zysku z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2012 rok.

6.      Informacja nt. realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w czerwcu 2012r.

7.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za okres 2012 roku.

9.      Informacja nt. realizacji wniosku z przeprowadzonej w 2010 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2007÷2009.

10.   Informacja o wprowadzonym w Katowicach systemie odbioru odpadów komunalnych.

11.   Dyskusja i wolne wnioski.

12.   Sprawozdanie Komisji Wniosków.

13.   Zamknięcie obrad.

 
 
                                                                          Zarząd Spółdzielni

  

Informujemy, że zgodnie z art. 89 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 68 ustawy
o rachunkowości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zostało wyłożone w siedzibie Spółdzielni (w pokoju nr 107) celem umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z ich treścią.Katowice, dn. 10 maja 2013r.« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1351 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg