SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

 

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

„Remont  wnętrz  sali konferencyjnej  w  klubie  „Rezonans”  w pawilonie  biurowo-handlowym  przy  ul.  Sowińskiego  5A  w  Katowicach”

 

 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do  30 sierpnia 2013r.

 

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 7.000,-zł (słownie: siedem tysięcy złotych)  

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  : „Remont wnętrz sali konferencyjnej w klubie „Rezonans” w pawilonie biurowo-handlowym przy ul. Sowińskiego 5A w Katowicach” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Sekretariat (pokój nr 108 – I piętro)

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       12.06.2013r o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.06.2013r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 

 

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.


Przetarg wygrała firma:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
LATOŚ S.C.
ul. LENCEWICZA 14/9
43-100 Tychy« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6333 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg