SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

  

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 
„WYKONANIE  WYMIANY  INSTALACJI  DOMOFONOWYCH  SZEREGOWYCH  NA RÓWNOLEGŁE  W  BUDYNKACH  PRZY ULICY SIKORSKIEGO 28, GRANICZNEJ 49, 49A, 49B  W  KATOWICACH ”

 

 Termin realizacji zamówienia:  30.10.2013 r.

 
Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  : „WYKONANIE  WYMIANY ISTALACJI  DOMOFONOWYCH  SZEREGOWYCH  NA RÓWNOLEGŁE  W  BUDYNKACH  PRZY ULICY SIKORSKIEGO 28, GRANICZNEJ 49, 49A, 49B  W  KATOWICACH ” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Sekretariat (pokój nr 108 – I piętro)

 
Termin składania ofert upływa w dniu:       26.06.2013r o godz. 1200

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.06.2013r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 
W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 
Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

  

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.Negocjacje wygrała firma:

KLS Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 37/157
40-018 Katowice

 « wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1377 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg