SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI bon

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ   IM.I.J.PADEREWSKIEGO   

W  KATOWICACH

 oferuje do adaptacji na cele mieszkaniowe dwa niżej wymienione lokale użytkowe usytuowane w parterach budynków mieszkalnych

 

Lp

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa [m2]

Stawka wywoławcza czynszu najmu [zł/m.kw.]

 

 

Wadium

Instalacje

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1.

Katowice ul. Graniczna 61

lokal nr 40

51,47

7,00

1.000,00

elektr., CO, wod.-kan.

jest węzeł sanitarny

2.

Katowice ul. Graniczna 61a

lokal nr 41

51,17

7,00

1.000,00

elektr, CO, wod.-kan.

jest węzeł sanitarny

 

1)      Oferowane do adaptacji lokale można oglądać w terminie od 16 do 25 października 2013r. po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Biura Obrotu Nieruchomościami - Katowice ul. Graniczna 53 - tel. 255-22-61, 601 633 583.

2)        Wyłonienie osób, z którymi zostaną zawarte umowy na realizację adaptacji oferowanych lokali nastąpi w drodze przetargu (ustnej licytacji stawki czynszu najmu), który odbędzie się 30 października 2013r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65.

3)      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (jak w tabeli) i opłaty na pokrycie kosztów organizacji przetargu, która wynosi 61,50 zł (brutto). Wadium i opłatę należy wpłacić do 28 października 2013r. na konto Spółdzielni: PKO BP I O/Katowice nr 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030.

4)      Zmiana sposobu użytkowania lokali i ich adaptacja na cele mieszkalne realizowana będzie przez osoby zainteresowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w oparciu o obowiązujący w Spółdzielni „Regulamin postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku” dostępny na stronie internetowej Spółdzielni

5)      Wszelkich informacji dotyczących organizacji i zasad przeprowadzania przetargu udzielają pracownicy  Biura

6)      Zaadaptowane na cele mieszkalne lokale będą zajmowane przez adaptujących na prawach najmu. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie na konto Spółdzielni wymaganej kaucji zabezpieczającej.

7)      Nie przystąpienie osoby wygrywającej przetarg do zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium.

8)      Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wycofania oferty z ważnych przyczyn, bez uzasadnienia.« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1379 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg