SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI bon

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I.J.PADEREWSKIEGO

40 – 282 KATOWICE UL. PADEREWSKIEGO 65

oferuje do adaptacji na cele mieszkaniowe  niżej wymieniony lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku mieszkalnego


Lp

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa [m2]

Stawka wywoławcza czynszu najmu [zł/m.kw.]

 

 

Wadium

Instalacje

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1.

Katowice ul. Graniczna 61a

lokal nr 41

51,17

7,00

1.000,00

elektr., CO, wod.-kan.

jest węzeł sanitarny

 

1)      Oferowany do adaptacji lokal można oglądać w terminie od 13 do 25 listopada 2013r. po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Biura Obrotu Nieruchomościami - Katowice ul. Graniczna 53 - tel. 255-22-61, 605 406 905, 601 633 583.

2)        Wyłonienie osoby, z którą zostanie zawarta umowa na realizację adaptacji oferowanego lokalu nastąpi w drodze przetargu (ustnej licytacji stawki czynszu najmu), który odbędzie się 27 listopada 2013r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65.

3)      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (jak w tabeli) i opłaty na pokrycie kosztów organizacji przetargu, która wynosi 61,50 zł (brutto). Wadium i opłatę należy wpłacić do 25 listopada 2013r. na konto Spółdzielni: PKO BP I O/Katowice nr 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030.

4)      Zmiana sposobu użytkowania lokalu i jego adaptacja na cele mieszkalne realizowana będzie przez osobę zainteresowaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w oparciu o obowiązujący w Spółdzielni „Regulamin postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku” dostępny na stronie internetowej Spółdzielni, pod adresem www.smpaderewski.pl.

5)      Wszelkich informacji dotyczących organizacji i zasad przeprowadzania przetargu udzielają pracownicy  Biura

6)      Zaadaptowany na cel mieszkalny lokal będzie zajmowany przez adaptującego na prawach najmu. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie na konto Spółdzielni wymaganej kaucji zabezpieczającej.

7)      Nie przystąpienie osoby wygrywającej przetarg do zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium.

8)      Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wycofania oferty z ważnych przyczyn, bez uzasadnienia.« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1399 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg