SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
„Termomodernizację budynków – ocieplenie ścian zewnętrznych z remontem loggii i kolorystyką elewacji – budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Sowińskiego 7 i ul. Sowińskiego 9-11 w Katowicach”

 
Termin realizacji  zamówienia:   

- dla budynku przy ul. Sowińskiego 9-11: od  dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.

- dla budynku przy ul. Sowińskiego 7: od 1 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 
Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości :

 250.000,-zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)         

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę „Termomodernizacja budynków – ocieplenie ścian zewnętrznych z remontem loggii i kolorystyką elewacji – budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Sowińskiego 7 i ul. Sowińskiego 9-11  w Katowicach”  należy złożyć w Spółdzielni  Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65, sekretariat - pokój 108

 
Termin składania ofert upływa w dniu:       18 luty 2014 r. o godz. 1200

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 luty 2014 r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 
W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 
Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.


 
Odpowiedzi na pytania oferentów.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.


Przetarg wygrała firma:

CLEAREX Sp. z o.o.
ul. 16-go Lipca 28
41-506 Chorzów« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6387 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg