SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php


 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

WYMIANĘ  ELEKTRYCZNYCH  WEWNĘTRZNYCH  LINII  ZASILAJĄCYCH W  BUDYNKACH  PRZY  ULICY  SOWIŃSKIEGO 15, 17, 19 i PRZY ULICY SIKORSKIEGO 44 w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w  Katowicach

  

Termin realizacji zamówienia:  19.12.2014 r.

 Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 25.000,-zł (słownie : dwadzieścia-pięć-tysięcy-złotych)

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Przetarg nieograniczony – Wymiana elektrycznych wewnętrznych linii zasilających (WLZ)” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Sekretariat (pokój - 108).

 Termin składania ofert upływa w dniu:       26.02.2014 r. o godz. 1200

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.02.2014 r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 
Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 
Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.
PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11555 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg