SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php


Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 
REMONT ORAZ NAPRAWA CHODNIKÓW, DRÓG OSIEDLOWYCH, PARKINGÓW W ZASOBACH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  im. I.J.PADEREWSKIEGO w Katowicach”

 

Termin realizacji zamówienia:  do 12.12.2014r.

 
 

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 10.000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)         

 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę na negocjacje z zachowaniem konkurencji na: „Remont oraz naprawa chodników, dróg osiedlowych, parkingów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.” należy złożyć w Spółdzielni  Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65, pokój 108 I piętro.

 
Termin składania ofert upływa w dniu:       26.03.2014 r. o godz. 1200

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.03.2014 r.  o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 
W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 
Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

  
Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej (http://www.smpaderewski.pl)

 Negocjacje wygrała firma:
Zakład Robót Drogowych
Jan Orfin
ul. Bytomska 80
42-662 Orzech« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29758 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg