SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

40-282 Katowice ul. Paderewskiego 65
tel/fax 32 255-18-39

 

Zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014”

 

Istotne warunki oferty:

Oferta poza ceną brutto i terminem wykonania badania do 20 marca 2015 roku powinna zawierać:

  1. Nazwę i siedzibę oferenta,
  2. Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą   o rachunkowości,
  3. Opis dotychczasowej działalności oraz listę referencyjną ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej,
  4. Listę osób, które przeprowadzą badanie,
  5. Harmonogram prac,
  6. Projekt przyszłej umowy

Oferty nie spełniające w/w wymagań zostaną odrzucone

Ofertę oznaczoną: „BILANS 2014” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65
(Biuro Obsługi Klienta - parter).

Termin składania ofert upływa w dniu  06.06.2014 r., o godz. 1200.

Wszelkich informacji dotyczących spraw formalnych i merytorycznych związanych z ofertą udziela: Pan KAROL LENTAS (pok. nr 107, tel. nr (32)351-17-27, (32)256-31-80, 607 655 054).

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty, 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Radę Nadzorczą zostanie zawiadomiony pisemnie.Wybrano ofertę firmy:

Śląska Firma Auditingu i Doradztwa AUDIT Spółka z o.o.
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11606 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg