SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
„Remont posadzek i ścian holi na parterze, holi windowych oraz korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 32-36  w Katowicach”

 

Termin realizacji zamówienia:  od  dnia podpisania umowy do  29 maja 2015r.

 
 

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)                

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: Przetarg nieograniczony na  Remont posadzek i ścian holi na parterze, holi windowych oraz korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 32-36  w Katowicach” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Sekretariat (1-wsze piętro pokój 108)

 
Termin składania ofert upływa w dniu:       03  grudzień 2014 r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu:  03 grudzień 2014 r. o godz. 1230

(sala konferencyjna).

 
W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

-    Kliknij i pobierz specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-          swobodnego wyboru oferty,

-          unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

  
Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.


Przetarg wygrała firma:

Malarstwo Tapeciarstwo
Roboty Ogólnobudowlane
Zbigniew Zielazo
ul. Bieruńska 55A
43-200 Pszczyna

 
« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29376 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg