SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
„WYMIANĘ  ELEKTRYCZNYCH  WEWNĘTRZNYCH  LINII  ZASILAJĄCYCH W  BUDYNKACH  PRZY  ULICY  SOWIŃSKIEGO 21, 29, 37, 41
w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w  Katowicach”

 

Termin realizacji zamówienia:  18.12.2015 r.

 
Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 25.000,-zł (słownie : dwadzieścia-pięć-tysięcy-złotych)

 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Przetarg nieograniczony – Wymiana elektrycznych wewnętrznych linii zasilających (WLZ)” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Sekretariat (pokój - 108).

 
Termin składania ofert upływa w dniu:       14.01.2015 r. o godz. 1200

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.01.2015 r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 
W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 
-    Kliknij i pobierz specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 
-    Sprostowanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej (http://www.smpaderewski.pl/oferty.php)Przetarg wygrała firma:

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie-Usługi
Zakład Górnośląski
ul. Damrota 8
40-022 Katowice« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11592 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg