SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

 

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

„Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej im. I J. Paderewskiego w Katowicach  w roku  2015”

 

 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30 października 2015r.

 

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 9.000,-zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

 

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej  im. I J. Paderewskiego w Katowicach  w roku  2015” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 pok. 108 (sekretariat - I piętro)

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       22.04.2015 r.  o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.04.2015 r.  o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 

 

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 Negocjacje wygrała firma:

Firma Handlowo Usługowa HEBDA
Paweł Hebda
Os. Rzeka 376b
34-451 TYLMANOWA« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1352 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg