SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

URUCHOMILIŚMY DLA PAŃSTWA DWIE NOWE USŁUGI

 

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że uruchomione zostały dla Państwa dwie nowe usługi.

Pierwsza z nich to 'Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta', w skrócie: (e-BOK). Jest to elektroniczny system umożliwiający zapoznanie się, bez wychodzenia z domu, z podstawowymi informacjami dotyczącymi naszego lokalu - mieszkalnego bądź użytkowego - tj. np. z: powierzchnią użytkową, liczbą osób stanowiącą podstawę naliczenia opłaty, itp., jak również opłatami za lokal: saldem na dzień 01.01.2013r., naliczeniami i płatnościami, saldem rozliczeń na dany dzień, rozliczeniem mediów (woda, c.o.) oraz należnościami z innych tytułów (np. za wykonaną odpłatnie usługę).

Adresatami tej usługi są wyłącznie osoby posiadające prawo do lokalu. Aby z niej korzystać należy:

- przyjść do Spółdzielni z dowodem osobistym i wypełnić formularz aktywacyjny,

- dysponować dostępem do komputera oraz sieci Internet.

 

Po wypełnieniu otrzymanego formularza oraz dokonaniu weryfikacji Państwa tożsamości pracownik Spółdzielni wygeneruje dla Państwa login oraz hasło startowe. Podczas operacji pierwszego logowania zostaną Państwo poproszeni o zmianę hasła, co wyeliminuje  możliwość dostępu do Państwa danych przez osoby nieuprawnione.

W przypadku zapomnienia hasła należy zwrócić się do Spółdzielni (osobiście lub elektronicznie)

o wygenerowanie nowego hasła - zostanie ono przesłane na adres poczty elektronicznej podany

w formularzu aktywacji usługi 'Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta'. Bardzo istotnym jest, aby do poczty e-mail skojarzonej z usługą e-BOK nie miały dostępu osoby do tego nieuprawnione.

W przypadku, gdy taki adres nie został podany jedynym sposobem wygenerowania nowego hasła będzie wizyta w Spółdzielni.

 

Drugą usługą, którą chcemy Państwu zaproponować, jest możliwość otrzymywania korespondencji ze Spółdzielni drogą elektroniczną. Aby z niej skorzystać należy:

- przyjść do Spółdzielni z dowodem osobistym i wypełnić stosowne oświadczenie,

- dysponować dostępem do komputera i sieci Internet oraz posiadać konto poczty elektronicznej.

 

Istnieje również możliwość skorzystania z ww. usług przez osoby, które, z uwagi na stan zdrowia lub odległe miejsce pobytu, nie mogą zgłosić się do Spółdzielni osobiście. W takim przypadku należy przesłać drogą elektroniczną zeskanowane dokumenty:

wypełniony formularz aktywacji usługi, który jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni (patrz koniec artukułu) oraz dowód osobisty - celem uruchomienia usługi e-BOK. Na podstawie otrzymanych dokumentów pracownik Spółdzielni dokona weryfikacji Państwa tożsamości, następnie wygeneruje login i hasło startowe, po czym prześle je na podany adres poczty elektronicznej;

wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji ze Spółdzielni drogą elektroniczną, które można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni oraz dowód osobisty niezbędny do weryfikacji Państwa tożsamości.

 

Wdrożenie tych dwóch usług przyniesie wymierne korzyści - przede wszystkim w postaci:

 skrócenia czasu uzyskania informacji ze Spółdzielni,

 ograniczenia kosztów związanych z drukowaniem i dostarczaniem tych informacji w formie pisemnej,

 troski o środowisko naturalne.

 

Mając powyższe na względzie zachęcamy Państwa do skorzystania z proponowanych rozwiązań.

 

Pobierz niezbędne dokumenty:

Regulamin usługi eBOK

Formularz aktywacji usługi ebok

Oświadczenie dot. otrzymywania korespondencji w formie elektronicznej

                                                                                                                                                                Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                                                Zarząd Spółdzielni

 « wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11538 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg