SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O TERMINACH I PORZĄDKU OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICHZarząd zaprasza wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach na zwołane zgodnie z § 138 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zebrania Grup Członkowskich wg poniższego terminarza:

11.05.2009r. (poniedziałek)                    - Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Sikorskiego

12.05.2009r. (wtorek)                             - Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Granicznej

13.05.2009r. (środa)                               - Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Sowińskiego

14.05.2009r. (czwartek)                         - Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Paderewskiego

Wszystkie ww. zebrania odbędą się o godzinie 1730 w sali konferencyjnej siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65 w Katowicach.

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Członków Oczekujących odbędzie się w dniu 11.05.2009r. (poniedziałek) o godzinie 1700 w pokoju nr 10 siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65
w Katowicach.

 

Porządek obrad wszystkich zebrań przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

2. Wybór Prezydium Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4. Wybór Komisji:

4.1. Skrutacyjnej,

4.2. Wyborczej,

4.3. Wniosków.

5. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu:

5.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2008 rok,

5.2. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 rok.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok.

7. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nowej kadencji.

8. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach, tj.:

  8.1. sprawy odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dot. wykluczenia lub wykreślenia zadłużonych członków Spółdzielni,

8.2. sprawy podziału zysku z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2008 rok,

8.3. sprawy udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za okres 2008 roku,

  8.4. informacji nt. realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2007 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2004 ÷ 2006,

  8.5. informacji dot. wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach za lata 2002 ÷ 2008.

9. Przedstawienie informacji nt. realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Grupy Członkowskiej w kwietniu 2008 roku.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

12. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że każdy członek Spółdzielni może zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 7).

 

Zarząd przypomina przy tym, że członek Spółdzielni może brać udział w zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej i osobiście. Prosimy zatem pamiętać o zabraniu ze sobą na zebranie dowodu tożsamości.

Zarząd Spółdzielni

 « wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11561 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg