SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O TERMINACH I PORZĄDKU OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICHZarząd zaprasza wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach na zwołane zgodnie z § 138 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zebrania Grup Członkowskich wg poniższego terminarza:

19.04.2010r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Sikorskiego

20.04.2010r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Sowińskiego

21.04.2010r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Granicznej

22.04.2010r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Paderewskiego

 

Wszystkie ww. zebrania odbędą się o godzinie 17.30 w Sali konferencyjnej siedziby Spółdzielni przy
ul. Paderewskiego 65 w Katowicach

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Członków Oczekujących odbędzie się w dniu 19.04.2010r. o godz. 17.00 w pok.
nr 110 siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65.

 

Porządek obrad wszystkich Zebrań przedstawia się następująco:

 

1.     Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

2.     Wybór Prezydium Zebrania.

3.     Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4.     Wybór Komisji:

          Skrutacyjnej,

          Wniosków.

5.     Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu:

          Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009 rok,

          Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 rok.

6.     Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.

7.     Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli
i zgłaszanie wniosków w tych sprawach, tj.:

        sprawy odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dot. wykluczenia lub wykreślenia zadłużonych członków Spółdzielni,

          sprawy udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za okres 2009 roku,

        informacji nt. realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2007 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2004 ÷ 2006,

          sprawy podziału zysku z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2009 rok,

          sprawy oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

          sprawy uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

8.     Przedstawienie informacji nt. realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Grupy Członkowskiej
w maju 2009 roku.

9.     Informacja nt. kosztów i możliwości finansowych wymiany systemów ociepleń budynków.

10.  Dyskusja i wolne wnioski.

11.  Sprawozdanie Komisji Wniosków.

12.  Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek Spółdzielni może zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 102, I piętro).

 

Zarząd przypomina przy tym, że Członek Spółdzielni może brać udział w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej i osobiście. Prosimy zatem pamiętać o zabraniu ze sobą na Zebranie dowodu tożsamości.

Zarząd Spółdzielni« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29032 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg