SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O TERMINACH I PORZĄDKU OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICHZarząd zaprasza wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach na zwołane zgodnie z § 138 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zebrania Grup Członkowskich wg poniższego terminarza:


09.05.2011r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Sikorskiego

10.05.2011r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Granicznej

11.05.2011r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Sowińskiego

12.05.2011r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Paderewskiego

 

Wszystkie ww. zebrania odbędą się o godzinie 17.30 w Sali konferencyjnej siedziby Spółdzielni przy
ul. Paderewskiego 65 w Katowicach

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Członków Oczekujących odbędzie się w dniu 09.05.2011r. o godz. 17.00 w pok.
nr 110 siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65.

 

Porządek obrad wszystkich Zebrań przedstawia się następująco:

 

1.            Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

2.            Wybór Prezydium Zebrania.

3.            Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4.            Wybór Komisji:

4.1.        Skrutacyjnej,

4.2.        Wniosków.

5.            Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu:

5.1.        Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2010 rok,

5.2.        Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok.

6.            Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok.

7.            Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach, tj.:

7.1.        sprawy odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dot. wykluczenia lub wykreślenia zadłużonych członków Spółdzielni,

7.2.        sprawy udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za okres 2010 roku,

7.3.        sprawy wniosku przedstawionego w liście polustracyjnym
z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2007 ÷ 2009,

7.4.        sprawy podziału zysku z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2010 rok.

8.            Przedstawienie informacji nt. realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Grupy Członkowskiej w kwietniu 2010 roku.

9.            Dyskusja i wolne wnioski.

10.          Sprawozdanie Komisji Wniosków.

11.  Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek Spółdzielni może zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 107, I piętro).

 

Zarząd przypomina przy tym, że Członek Spółdzielni może brać udział w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej i osobiście. Prosimy zatem pamiętać o zabraniu ze sobą na Zebranie dowodu tożsamości.

Zarząd Spółdzielni« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6394 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg