SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O TERMINACH I PORZĄDKU OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICHZarząd zaprasza wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach na zwołane zgodnie z § 138 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zebrania Grup Członkowskich wg poniższego terminarza:

14.05.2012r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Sikorskiego
15.05.2012r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Granicznej
16.05.2012r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Sowińskiego
17.05.2012r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Paderewskiego

Wszystkie ww. zebrania odbędą się o godzinie 17.30 w Sali konferencyjnej siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65 w Katowicach

Zebranie Grupy Członkowskiej Członków Oczekujących odbędzie się w dniu 14.05.2012r. o godz. 17.00 w pok. nr 110 siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65.

Porządek obrad wszystkich Zebrań przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji:
4.1. Skrutacyjnej,
4.2. Wyborczej,
4.3. Wniosków.
5. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu:
5.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok,
5.2. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok.
7. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nowej kadencji.
8. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach, tj.:
8.1. sprawy odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dot. wykluczenia lub wykreślenia zadłużonych członków Spółdzielni,
8.2. sprawy podziału zysku z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2011 rok,
8.3. sprawy udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za okres 2011 roku,
8.4. informacji nt. realizacji wniosku z przeprowadzonej w 2010 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2007÷2009,
8.5. sprawy wyboru delegatów na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
8.6. projektu „Programu kompleksowej termomodernizacji zasobów Spółdzielni”.
9. Przedstawienie informacji nt. realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Grupy Członkowskiej w maju 2011 roku.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek Spółdzielni może zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 102, I piętro).

Zarząd przypomina przy tym, że Członek Spółdzielni może brać udział w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej i osobiście. Prosimy zatem pamiętać o zabraniu ze sobą na Zebranie dowodu tożsamości.

Zarząd Spółdzielni« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1349 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg