SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2003.07

:: cennik ogłoszeń

Ważne

Od 1 lipca zostały wprowadzone istotne zmiany do obowiązującego "Regulaminu rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków."

Zmiany te dotyczą:

  1. jednostki rozliczeniowej kosztów,

    koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków będą rozliczane odrębnie na każdy budynek, a nie jak dotychczas w skali całej Spółdzielni.

  2. sposobu ustalania należności za wodę dla lokali nieopomiarowanych,

    obciążenie za wodę dla lokali nieopomiarowanych (nie wyposażonych w wodomierze) będzie ustalane według maksymalnego miesięcznego zużycia przypadającego na 1 osobę zameldowaną w tym budynku, w którym znajduje się dany lokal zwiększonego współczynnikiem 2.

Maksymalne miesięczne zużycie to ustalone w wyniku rozliczenia ilości zużytej wody najwyższe miesięczne zużycie wody przypadające na jedną osobę zameldowaną w lokalu opomiarowanym zlokalizowanym w danym budynku.

Tak więc miesięczne opłaty za wodę dla lokali nieopomiarowanych będą ustalane w następujący sposób:

› max miesięczne zużycie wody przypadające na jedną osobę zameldowaną w danym budynku × 2 × aktualna cena wody i odprowadzania ścieków × ilość osób zameldowanych w danym lokalu ‹

Przykładowo - przyjmując, że najwyższe miesięczne zużycie wody na 1 osobę w danym budynku wynosi 12m3, a w lokalu nieopomiarowanym zameldowane są 3 osoby, to miesięczna opłata za wodę dla tego lokalu wyniesie 421,92,- zł.

12 m3 × 2 × 5,86 × 3 = 421,92,- zł
^ ^ ^ ^
max współ. cena liczba
zużycie wody i osób
ścieków

Mamy nadzieję, że zmiana opisana w pkt. 2 zmobilizuje wszystkich tych członków Spółdzielni, którzy z różnych przyczyn do dnia dzisiejszego nie mają zamontowanych wodomierzy. Zapewniamy, że warto to zrobić jak najszybciej.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35119 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg