SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2003.07

:: cennik ogłoszeń

Odbyły się sprawozdawczo-wyborcze zebrania organów Spółdzielni

W dniach 26-29 maja 2003 odbyły się poprzedzające Zebranie Przedstawicieli Zebrania Grup Członkowskich.

Frekwencja członków Spółdzielni na Zebraniach przedstawiała się następująco:

 1. w ZGCz ul. Sikorskiego udział wzięło 77 członków na ogólną liczbę 1385 członków tej Grupy Członkowskiej, co daje 5,56%;
 2. w ZGCz ul. Sowińskiego udział wzięło 74 członków na ogólną liczbę 1492 członków tej Grupy Członkowskiej, co daje 4,96%;
 3. w ZGCz ul. Granicznej udział wzięło 56 członków na ogólną liczbę 1224 członków tej Grupy Członkowskiej, co daje 4,57%;
 4. w ZGCz ul. Paderewskiego udział wzięło 8 członków na ogólną liczbę 82 członków tej Grupy Członkowskiej, co daje 9,76%;
 5. ZGCz członków oczekujących nie odbyło się, ponieważ żaden członek tej Grupy Członkowskiej nie przybył na Zebranie.

Na Zebraniach przedstawiono i omówiono Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2002 oraz rozpatrzono wszystkie sprawy będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli. Zebrania Grup nie wniosły zastrzeżeń do tych spraw.

W trakcie dyskusji zgłoszono i przyjęto 26 wniosków. Wnioski te w większości dotyczą bieżącej działalności Spółdzielni i będą wykorzystane przez Zarząd w tej działalności. Wszystkie wnioski będą, zgodnie z kompetencjami, rozpatrzone przez właściwe organy Spółdzielni, a informacja na temat sposobu ich wykorzystania przedstawiona na najbliższych Zebraniach Grup Członkowskich.

Zebrania Grup Członkowskich dokonały także wyboru przedstawicieli do Zebrania Przedstawicieli nowej kadencji. Poniżej przedstawiamy wykaz przedstawicieli V kadencji (2003 - 2006):

 1. Bernatt Jakub ul. Sikorskiego
 2. Borowiecki Jarosław ul. Sikorskiego
 3. Borówka Henryk ul. Sikorskiego
 4. Budzyn Lesław ul. Sikorskiego
 5. Gajda Lesław ul. Sikorskiego
 6. Gardulski Janusz ul. Sikorskiego
 7. Madej Tadeusz ul. Sikorskiego
 8. Matusiak Adelajda ul. Sikorskiego
 9. Pisarski Mirosław ul. Sikorskiego
 10. Sajdak Czesław ul. Sikorskiego
 11. Szymoński Rafał ul. Sikorskiego
 12. Zięba Halina ul. Sikorskiego
 13. Dąbrowska Gabriela ul. Sowińskiego
 14. Dąbrowska - Komand Janina ul. Sowińskiego
 15. Jakubowska Danuta ul. Sowińskiego
 16. Kruk Andrzej ul. Sowińskiego
 17. Łysik Tomasz ul. Sowińskiego
 18. Mizera Jan ul. Sowińskiego
 19. Pająk Grzegorz ul. Sowińskiego
 20. Patelka Halina ul. Sowińskiego
 21. Strąk Józef ul. Sowińskiego
 22. Szuma - Konior Anna ul. Sowińskiego
 23. Witkowski Jacek ul. Sowińskiego
 24. Zając Edyta ul. Sowińskiego
 25. Banach Adam ul. Graniczna
 26. Czober Michał ul. Graniczna
 27. Feliks Jerzy ul. Graniczna
 28. Kuberek Andrzej ul. Graniczna
 29. Pakuła Stanisław ul. Graniczna
 30. Rafalski Zygmunt ul. Graniczna
 31. Rydygier - Cebulska Irena ul. Graniczna
 32. Sobieraj Eugeniusz ul. Graniczna
 33. Szelest Anna ul. Graniczna
 34. Szewczyk Ilona ul. Graniczna
 35. Sokołowska - Posmyk Lidia ul. Paderewskiego
? W dniu 24 czerwca b.r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli. Uczestniczyło w nim 34 przedstawicieli na ogólną liczbę 35. Z grona zaproszonych gości udział w Zebraniu wzięli: Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Tarnowskich Górach - Pan Zbigniew Durczok oraz przedstawiciele ustępującej Rady Nadzorczej - Pan Jerzy Zioło (Przewodniczący) i Pan Stanisław Marczyk (Z-ca Przewodniczącego). Zebranie Przedstawicieli: 1. Rozpatrzyło 7 odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ich z grona członków Spółdzielni. Zebranie Przedstawicieli postanowiło uwzględnić 3 odwołania, a 4 z nich oddalić. 2. Podjęło uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2002r., Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2002r. i udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu za działalność w 2002 roku. 3. Przyjęło Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2002r. 4. Uchwaliło najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku obrotowym, na poziomie z ubiegłego roku, w kwocie 7 mln. zł. 5. Uchwaliło Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej. 6. Uchwaliło Regulamin Rady Nadzorczej. Jak już wspomnieliśmy, wszystkie te sprawy były omawiane przez Zebrania Grup Członkowskich w maju b.r., a materiały ich dotyczące zostały opublikowane w poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego. W sumie Zebranie Przedstawicieli podjęło 18 uchwał i przyjęło 3 wnioski. Zgodnie ze swoją kompetencją Zebranie Przedstawicieli dokonało również wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji po uprzednim podjęciu uchwały w sprawie liczby członków Rady (18 członków). Poniżej przedstawiamy skład Rady Nadzorczej V kadencji: ? Banach Adam ? Bernatt Jakub ? Borówka Henryk ? Budzyn Lesław ? Feliks Jerzy ? Gajda Lesław ? Gardulski Janusz ? Jakubowska Danuta ? Kuberek Andrzej ? Pająk Grzegorz ? Pisarski Mirosław ? Rafalski Zygmunt ? Rydygier - Cebulska Irena ? Strąk Józef ? Szewczyk Ilona ? Szuma - Konior Anna ? Witkowski Jacek ? Zając Edyta


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35124 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg