SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2003.08

:: cennik ogłoszeń

Odpowiadamy, wyjaśniamy...

Pismem z dnia 4 czerwca br. nasi Mieszkańcy z budynków przy ul. Sowińskiego 13-15 oraz 17-19 zwrócili się z prośbą o utwardzenie nawierzchni wokół kontenerów, gdzie - jak piszą - parkują swoje samochody. W związku z tą i innymi podobnymi prośbami spróbujemy wyjaśnić, dlaczego przesuwamy ich realizację.

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętymi swego czasu kierunkami rozwoju Spółdzielni pod koniec 1999 roku przez biuro architektoniczne została wykonana Koncepcja modernizacji i przebudowy układu parkingowo-komunikacyjnego, obejmująca swym opracowaniem wszystkie budynki w rejonie ul. Sowińskiego. Wykonane opracowanie było prezentowane w gazetce osiedlowej "U siebie" z lutego 2000 roku.

Od tego czasu minęły trzy lata - lata wypełnione dyskusjami w różnych spółdzielczych gremiach, jak również na łamach gazetki "Sami u siebie" (maj 2001 roku) o celowości realizacji zamierzeń przedstawionych w koncepcji.

Jednak potrzeba uporządkowania ruchu komunikacyjnego pomiędzy poszczególnymi budynkami, poprawa bezpieczeństwa pieszych, stworzenie dodatkowej ilości miejsc do parkowania, wykonanie odpowiednich miejsc i nawierzchni pod kontenery na odpady komunalne stały się tematami, które pojawiały się zarówno we wnioskach składanych na zebraniach poszczególnych grup członkowskich, zebraniach przedstawicieli członków, jak też w pismach kierowanych do Spółdzielni.

Wszystko to spowodowało, że w ubiegłym roku Rada Nadzorcza dała wreszcie Zarządowi Spółdzielni "zielone światło" do wznowienia i podjęcia dalszych działań zmierzających do zrealizowania postulatów mieszkańców. To "zielone światło" potwierdziło również Zebranie Przedstawicieli w dniu 24 czerwca 2003r.

Tak więc przystępujemy do realizacji kompleksowej przebudowy zagospodarowania terenów wewnątrzosiedlowych.

W I etapie (w oparciu o wykonywany obecnie projekt techniczny ujmujący kompleksowo zagadnienia dotyczące komunikacji, parkowania, chodników, lokalizacji kontenerów na odpady itp.) będziemy realizować zamierzenia zawarte w koncepcji. Dotyczyć to będzie budynków zlokalizowanych przy ul. Sowińskiego 43-45 oraz 37, 39 i 41; w następnej kolejności uruchomimy podobną procedurę dla pozostałych budynków rejonu ul. Sowińskiego. W międzyczasie przystąpimy do opracowania koncepcji dla pozostałych obszarów Spółdzielni.

Z tego też powodu na obecnym etapie (bez projektów uwzględniających wszystkie elementy zagospodarowania terenów) nie wydaje nam się słusznym realizowanie zgłaszanych w tej materii wniosków.

Prosimy zatem o cierpliwość i zrozumienie.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1403 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg