SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2003.08

:: cennik ogłoszeń

Warto wiedzieć: Straż Miejska

Zadania Straży Miejskiej

Straż Miejska spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej realizując - na podstawie ustaw i aktów prawa miejscowego - zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, do których należą:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • zapobieganie naruszeniom prawa oraz ich ujawnianie poprzez prewencyjno-interwencyjne patrolowanie miasta,
 • podejmowanie działań wobec osób bezdomnych prowadzone razem z MOPS,
 • zabezpieczanie miejsc katastrof, wypadków, kolizji, przestępstw i innych zdarzeń oraz miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami,
 • współdziałanie z właściwymi służbami (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i inne) w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i dóbr osobistych ludzi,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • kontrola stanu sanitarno-porządkowego oraz estetyki terenów i obiektów w mieście,
 • podejmowanie działań wobec osób nietrzeźwych, narkomanów i innych osób zagrażających życiu i zdrowiu (własnemu i innych ludzi) oraz zachowujących się w gorszący sposób,
 • współpraca z odpowiednimi służbami w usuwaniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • kontrola działalności handlowej w mieście,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • ochrona porządku podczas zgromadzeń, uroczystości i imprez publicznych,
 • podejmowanie działań w stosunku do zwierząt bezdomnych lub niebezpiecznych,
 • podejmowanie działań mediacyjnych w zakresie indywidualnych spraw i skarg mieszkańców oraz informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach,
 • przekazywanie właściwym instytucjom zgłoszeń interwencyjnych (wykraczających poza kompetencje Straży Miejskiej) celem ich realizacji,
 • obsługa monitoringu wizyjnego miasta (sieć 16 kamer).

Kto może być Strażnikiem?

Strażnikiem miejskim może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,
 • ukończyła 21 lat i posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • ma nienaganną opinię,
 • jest sprawna pod względem psychicznym i fizycznym,
 • nigdy nie była karana sądownie,
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe.

Do czego Strażnik ma prawo?

Strażnik miejski podczas wykonywania czynności służbowych ma prawo do:

 • udzielania pouczeń i wydawania poleceń,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • nakładania grzywien za wykroczenia w postępowaniu mandatowym,
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem oraz wnoszenia środków odwoławczych,
 • ujęcia osób stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia lub podejrzanych o popełnienie przestępstwa,
 • stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych oraz do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy.

Apel Straży Miejskiej

Straż Miejska apeluje do mieszkańców Katowic o zgłaszanie wszelkich naruszeń porządku i zaistniałych zagrożeń! Pamiętajmy o numerze telefonu 986 oraz o dyżurach strażników miejskich w placówkach terenowych Straży Miejskiej.

Komendant Straży Miejskiej przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki (od 9:00 do 12:00) i czwartki (od 13:00 do 15:00). Telefony do Sekretariatu Komendanta: 259.32.69 lub 259.33.88.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35156 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg