SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2003.12

:: cennik ogłoszeń

Jeszcze raz o cieple

W naszej Spółdzielni rozliczanie ciepła prowadzone jest w oparciu o podzielnikowy system rozliczeń. Mimo, że rozliczenie wykonywane było już po raz ósmy wielu mieszkańców zwracało się do nas z zapytaniami o działanie systemu, zasady rozliczeń itp. Spróbujemy odpowiedzieć na najczęœciej zadawane pytania, wyjaśnić wątpliwości:


 1. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE, W OPARCIU O KTÓRE DOKONYWANE JEST ROZLICZANIE CIEPŁA

  Spółdzielnia nasza działa w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995r. nr 54 poz. 288 z późn. zm.),
  • Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 4 poz. 27 z późn. zm.),
  • Statut,
  • Regulaminy uchwalone zgodnie z dyspozycją § 95 ust.13 Statutu.

  Regulaminy w Spółdzielni określają wzajemne relacje między Członkami a Spółdzielnią, są umową zbiorową między Członkami a Spółdzielnią, więc zastępują indywidualne umowy. Członkowie i Spółdzielnia zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do nich.

  Wszelkie kwestie związane z zasadami rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla potrzeb ogrzania budynków w naszej Spółdzielni reguluje "Regulamin rozliczania z użytkownikami lokali kosztów centralnego ogrzewania" przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej 10/III/2000r. z dnia 01.03.2000r. obowiązujący od dnia 01.05.2000r (z późniejszymi zmianami). Pełen tekst w/w "Regulaminu..." drukowany był w nr 33 gazetki osiedlowej "U SIEBIE" w marcu 2000r., zmiany natomiast w Biuletynie Informacyjnym.

 2. KTO JEST DOSTAWCą CIEPŁA?

  Od chwili budowy osiedla dostawą ciepła do budynków zajmuje się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Katowicach. Odpowiada ono za sprawne działanie:

  • sieci zewnętrznej,
  • węzłów pomiarowo kontrolnych znajdujących się w każdym budynku, w których zlokalizowane są liczniki ciepła.

 3. CO ROZUMIE SIĘ POD POJĘCIEM "KOSZTY DOSTAWY CIEPŁA"

  Zgodnie z § 2 ust. 10 w/w "Regulaminu rozliczania ..." przez koszty centralnego ogrzewania rozumie się (tylko i wyłącznie) sumę wszystkich opłat wniesionych w okresie rozliczeniowym przez Spółdzielnię na rzecz sprzedawcy (czyli PEC) za dostawę ciepła do danego budynku. W każdym budynku - jak już wcześniej pisaliśmy - jest zainstalowany na przyłączu głównym licznik ciepła, który liczy wpływające ciepło (zużyte GJ) i dla każdego budynku jest w umowie określona moc zamówiona (w MW). Wielkości te przemnożone przez stosowne ceny i stawki dają koszty dostawy ciepła. Dodatkowo wnoszona jest jeszcze comiesięczna opłata abonamentowa oraz w przypadku wystąpienia poboru opłata za wodę uzdatnioną. Nie dolicza się - i nigdy nie doliczano - do kosztów dostawy ciepła innych kosztów np. usuwania awarii występujących na sieci zewnętrznej czy wewnętrznej, kosztów konserwacji.

 4. CENA CIEPŁA

  Nie ma jednej ceny za dostawę ciepła. "Cena" na dzień dzisiejszy jest 6-cio członowa. Ustala ją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzając TARYFĘ DLA CIEPŁA (zgodnie z Art. 3 ust 17 Prawa energetycznego "taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą"). Stawki i ceny wprowadzone taryfą nie podlegają negocjacjom, są traktowane jak cena regulowana.

 5. ROZLICZANIE CIEPŁA

  Prowadzone jest od 1995r. w oparciu o podzielnikowy system jego rozdziału. Rozliczenie to wykonywane jest przez firmę BRUN - POL Silesia Sp. z o.o. w Katowicach, która w zakresie swej działalności m.in. ma świadczenie usług rozliczania ciepła w oparciu o system "PC Cost Allocation System Flex Bill I". Ten licencjonowany system wprowadzony przez firmę BRUNATA a/s 26 Vibevej; Dk 2400 Copenhagen, Dania posiada wszelkie wymagane dopuszczenia obowiązujące w Polsce (Aprobata Techniczna AT/98-01-0483 DIN 4713/4714 DS. 12827 ISO 9000 i ISO 9002).

 6. DLACZEGO SYSTEM PODZIELNIKOWY

  W budynkach wzniesionych wiele lat temu nie można dokonać bezpośredniego pomiaru ciepła na poszczególnych grzejnikach. Była by to operacja bardzo kosztowna, a opomiarownie wszystkich miejsc oddawania ciepła i tak by nie nastąpiło - np. nie możliwe jest opomiarowanie pionów zasilających grzejniki. Dlatego wprowadzono system rozdziału ciepła w oparciu o podzielniki.

 7. PODZIELNIKI WYPARKOWE

  W naszej Spółdzielni na grzejnikach zamontowane są podzielniki wyparkowe. Specjalna ciecz znajdująca się w kapilarach wyparowuje, gdy ciepło przepływa przez grzejnik. Im grzejnik jest cieplejszy i im dłużej jego ciepło działa na kapilarę tym odparowanie jest większe. System przewiduje, że kapilary wymieniane są co 12 miesięcy - w naszym przypadku zawsze w maju danego roku. W każdej kapilarze znajduje się naddatek płynu - jest to ilość, która odparuje w czasie gdy kaloryfery nie grzeją, bo płyn cały czas paruje - w lecie bardzo słabo, zimą w zależności od intensywności ogrzewania. W ostatnim czasie na rynku dostępne są elektroniczne podzielniki ciepła. W opinii fachowców podzielniki elektroniczne czy nasze wyparkowe tak samo dobrze spełniają swoją rolę, mają porównywalną jakość.

 8. OPŁATY ZA CIEPŁO

  Każdy mieszkaniec budynku wielorodzinnego obowiązany jest ponosić część kosztów ogrzewania całego budynku, a nie wyłącznie ogrzewania swojego mieszkania. Ogrzewanie części wspólnych czyli korytarzy, holi, klatek schodowych jest konieczne, gdyż zdemontowanie grzejników w tych miejscach spowoduje ich znaczne wychłodzenie. Konsekwencją tego będzie pogorszenie komfortu cieplnego w mieszkaniach, gdyż nastąpi znaczny ubytek ciepła przez cienkie ściany betonowe oddzielające mieszkania np. od korytarzy. Dodatkowo każdy mieszkaniec musi ponosić koszty związane z opłatami wynikającymi z mocy zamówionej, czyli zapłacić za gotowość dostawy ciepła do obiektu. Całkowite koszty dostawy ciepła rozdzielane są wg zasady określonej w "Regulaminie rozliczania..." (§ 11):

  • 40% kosztów rozliczane jest proporcjonalnie do powierzchni lokali ( koszty stałe),
  • 60% kosztów rozliczane jest wg wskazań podzielników kosztów ( koszty zmienne).

  W ocenie Zarządu taki rozdział kosztów jest zbliżony do rzeczywistości.

  Myślimy, że te wyjaśnienia rozwiały wiele wątpliwości. Jeśli Państwo macie jeszcze inne pytania przekażcie je do spółdzielni, w następnych numerach "Biuletynu" będziemy na nie odpowiadać.

  Lidia Grodowska
  Z-ca Prezesa ds. technicznych


  « wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11567 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg