SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2003.12

:: cennik ogłoszeń

Odbyły się Zebrania Grup Członkowskich i Zebranie Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli uchwaliło nowy Statut

 • Zwołane na dzień 27 listopada Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie uchwaliło dostosowany do obowiązujących przepisów prawa Statut Spółdzielni. Na pewno ucieszy to tych członków, którzy pragną przekształcić posiadane spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na warunkach preferencyjnych, jakie uchwalony Statut przewiduje. Preferencyjne warunki polegają na umorzeniu po upływie 5 lat od przekształcenia 60% wymaganego uzupełnienia wkładu budowlanego, jeżeli wnioskujący o przekształcenie dokona jednorazowej wpłaty 40% wymaganego uzupełnienia wkładu przed przekształceniem prawa.

  Przekształcenia na tych warunkach będą mogły być dokonywane po zarejestrowaniu Statutu. Uchwalony Statut wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami został już złożony do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli zawierał również sprawę wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Miasta Katowice i odpowiednich zakładów prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się drogi, place oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Zebranie podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na powyższe.

 • Ponadto Zebranie Przedstawicieli przyjęło wniosek dotyczący rozeznania możliwości i warunków umożliwiających naszej Spółdzielni pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych, w tym PHARE.

 • Zebranie Przedstawicieli zostało poprzedzone Zebraniami Grup Członkowskich, które rozpatrzyły sprawy objęte porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli.

  Zebrania Grup Członkowskich odbyły się w dniach 20 - 23 października br. W wyniku dyskusji nad projektem Statutu zgłoszono ogółem 7 wniosków (Zebranie Grupy ul. Sowińskiego). Wszystkie wnioski zostały przeanalizowane pod względem merytorycznym i formalno-prawnym i wraz z informacją o opiniach Zebrań Grup przekazane przedstawicielom.

  W projekcie Statutu przedstawionym do uchwalenia uwzględniono wniosek dot. wprowadzenia tajnego głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu.

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego Zebrania Grup Członkowskich nie złożyły wniosków. Dwa Zebrania w głosowaniu przyjęły pozytywną opinię w tej sprawie.

  Oprócz rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich zgłosiły i przyjęły 17 wniosków w sprawach dotyczących członków danej grupy. Wnioski te po przeanalizowaniu przez Zarząd i Radę pod kątem możliwości i sposobu realizacji zostaną przekazane do realizacji właściwym, z punktu widzenia kompetencji, organom Spółdzielni.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 3624 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg