SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.02

:: cennik ogłoszeń

Nowy rok - nowe plany: od 1 lutego 2004r. trochę drożej

21 stycznia 2004r. Rada Nadzorcza uchwaliła Plan gospodarczo - finansowy na 2004 rok. Plan ten jest szczególnie ambitny, jeśli chodzi o prace remontowe. O tym gdzie i jakie prace remontowe planujemy wykonać w bieżącym roku piszemy w następnym artykule. Generalnie zaplanowaliśmy roboty remontowe na kwotę prawie 10 mln zł. To spowodowało konieczność podwyższenia odpisu remontowego podstawowego. Biorąc jednak pod uwagę obciążenia budżetów domowych kosztami utrzymania mieszkań, odpis na fundusz remontowy podstawowy został zwiększony tylko o 15 groszy na 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych miesięcznie. W skali miesiąca od średniej wielkości mieszkania (50m2) daje to wzrost opłaty o 7,50,- zł. Takie zwiększenie odpisu remontowego powoduje, że środkami z funduszu remontowego będziemy mogli pokryć wydatki remontowe na kwotę ponad 4 mln zł. Chcąc zatem zrealizować zaplanowane wydatki będziemy poszukiwać dostępnych kredytów remontowych.

Zaplanowane na 2004 rok koszty ogółem wraz ze zwiększonym odpisem remontowym wynoszą prawie 19.800 tys. zł i są wyższe od kosztów poniesionych w 2003 roku z uwagi na:

  • wzrost wspomnianego wyżej odpisu,
  • z ostrożności założony wzrost cen dostawy wody, ciepła, energii elektrycznej,
  • wzrost kosztów ogólnych Spółdzielni związanych z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi obsługi, zmieniającymi się przepisami prawa, przypadającym w tym roku terminem przeprowadzenia kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni,
  • wzrost stawek podatku od nieruchomości,
  • wzrost opłat za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego nad dźwigami osobowymi,
  • wzrost wydatków wynikających ze zmienionych przepisów przeciwpożarowych, a dotyczących zmiany ukształtowania terenów zielonych (drzewostanu),
  • zwiększony zakres działalności społeczno - kulturalno - oświatowej.

Z uwagi na powiększający się niedobór przychodów w stosunku do kosztów wywozu nieczystości, opłata za wywóz nieczystości została podwyższona z dotychczasowych 4,90,- zł/osobę miesięcznie do 5,00,- zł/osobę miesięcznie. Powiększający się niedobór nie jest związany z ceną jaką płacimy MPGK (cena ta pozostała niezmieniona) lecz z malejącą liczbą osób zameldowanych w naszych lokalach.

Mimo wzrostu kosztów obsługi eksploatacyjnej nie zdecydowaliśmy się na podwyższenie opłaty eksploatacyjnej, została ona utrzymana na niezmienionym od 2002 roku poziomie.

Inne, zależne od Spółdzielni, składniki opłat związane z utrzymaniem mieszkań pozostały również na dotychczasowym poziomie. Liczymy, że jak dotychczas, wypracowane przychody z tytułu najmu lokali użytkowych i innej działalności gospodarczej, w tym przychody z działalności finansowej, wystarczą na zbilansowanie niepokrytych opłatami eksploatacyjnymi kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych.

Oprócz zakrojonych na dużą skalę robót remontowych zaplanowaliśmy również znaczne wydatki inwestycyjne, bo na kwotę ponad 2,3 mln zł. Są to wydatki związane z kontynuacją wymiany dźwigów osobowych, z zapowiadanym rozpoczęciem zagospodarowania terenów wewnątrzosiedlowych i poprawą bezpieczeństwa.

Zarząd


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35152 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg