SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.02

:: cennik ogłoszeń

Ważne dla posiadaczy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych

Z chwilą zarejestrowania nowego Statutu możliwe stało się przekształcanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo na warunkach preferencyjnych. O tych preferencjach wspominaliśmy w poprzednim biuletynie. Zatem wszyscy zainteresowani takim przekształceniem mogą już składać do Spółdzielni wnioski o przekształcenie. Zasady przekształcenia reguluje rozdział 1 i 2 działu IV Statutu.

Dla przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa w prawo własnościowe konieczne jest określenie przez rzeczoznawcę majątkowego rynkowej wartości lokalu. Koszty takiej wyceny ponosi wnioskujący przekształcenie nawet jeśli nie przystąpi do zawarcia umowy przekształcenia. Dotychczas w naszej Spółdzielni koszt wyceny wartości rynkowej lokalu mieścił się w granicach 200,- zł za operat.

Mając ustaloną wartość rynkową lokalu, do którego prawo byłoby przekształcane, Spółdzielnia określi wysokość zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego zaliczanego na poczet wymaganego wkładu budowlanego i różnicę między wymaganym wkładem budowlanym (wartością rynkową lokalu) a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym. Kwota stanowiąca tę różnicę podlega wpłacie przez wnioskującego przekształcenie.

Jeśli jednak wnioskujący przed podpisaniem umowy o przekształcenie wpłaci 40% różnicy, płatność pozostałej części jest zawieszana na okres 5 lat, po upływie którego podlega umorzeniu. Jeżeli jednak przed upływem tych 5 lat członek, który dokonał przekształcenia, zbędzie uzyskane spółdzielcze własnościowe prawo, albo złoży wniosek o przeniesienie własności lokalu zawieszoną płatność będzie zobowiązany wpłacić do Spółdzielni.

Dla zainteresowanych podajemy znane nam aktualne wartości rynkowe 1m2 powierzchni lokali w naszych zasobach - kształtują się one w granicach 1.400 ÷ 1.700,- zł/m2 powierzchni użytkowej i wielkość udziału wkładu mieszkaniowego w kosztach budowy, tj. w wartości rynkowej lokalu - wynosi on dla budynków Sowińskiego 1, 3, 9, 11 - 50%, a dla pozostałych budynków - 70%.

Tak więc korzystając z preferencyjnych warunków przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własnościowe (przy takich jak podano wyżej cenach), zainteresowany członek zamieszkujący przy ul. Sowińskiego 1, 3, 9 i 11 wpłacałby kwotę rzędu 280 ÷ 340,- zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania, a zamieszkujący w innym miejscu - kwotę rzędu 170 ÷ 200,- zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania oraz zobowiązany byłby pokryć poniesiony przez Spółdzielnię koszt wyceny wartości rynkowej dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

I jeszcze jedna ważna informacja: od 1 maja b.r. ustawodawca zamierza opodatkować podatkiem VAT ustanawianie praw przez spółdzielnie mieszkaniowe, w tym również przekształcanie praw do lokali. Prace nad ustawą o podatku VAT trwają, na razie nie wiemy więc, jaki będzie ostateczny kształt ustawy i czy te zamierzenia zostaną zrealizowane. O tym jakie będą rozwiązania ustawowe poinformujemy zaraz po ogłoszeniu przepisów dotyczących tej kwestii.

Elżbieta Zadróż


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1360 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg